Idén om TF

Sommaren 2017 startade jag Temler Finans AB, efter att ha varit anställd som Ekonomichef i Ecobränsle under 5 år. Med bakgrunden i ett företag där jag har jobbat med omfattande ekonomisk uppföljning, affärsstrategi och framåtriktad planering har jag insett vikten av att man i alla bolag behöver en hållbar ekonomisk plan och struktur. Det finns en stor affärsmöjlighet för alla bolag när det gäller att förbättra och effektivisera sina ekonomiska processer, detta under tiden som ägarna kan fokusera på kärnverksamheten och att få den att växa. 

-Linda Temler-